Ett akut besök hos tandläkaren behöver inte kosta mer än ett ordinarie

Många som drabbats av svår tandvärk undviker att söka akut tandvård för att de tror att det ska bli väldigt dyrt. Men hos vissa kliniker är akuttandvård inte är dyrare än annan tandvård.

Tandvärk kan vara hemskt och inte blir den bättre av att man låter bli att söka hjälp. Det finns tandvårdskliniker som erbjuder akut tandvård och där besöket inte kostar mer än en normal kontroll. Det innebär att man många gånger snabbt kan bli av med smärtan eller få den lindrad. Beroende på orsak och tandstatus får man sedan komma tillbaka för vidare behandling. Det finns många olika anledningar till att man kan behöva akut tandvård. Man kan ha slagit ut en eller flera tänder, tappat en fyllning, eller ha visdomständer som börjat tränga fram, med mera.

Hjälp omgående eller inom tjugofyra timmar

Vill man besöka en tandläkare akut i Göteborg finns det ofta flera bra och moderna kliniker som man kan vända sig till. De flesta erbjuder hjälp inom tjugofyra timmar men man kan även få hjälp omgående. På de olika tandvårdsklinikernas hemsidor brukar man kunna se om de tar emot patienter akut och om det finns lediga tider. Men många gånger kan det vara bättre att ringa eftersom det kan vara svårt att själv avgöra hur pass akut situationen är. Det finns nämligen akuta tandvårdsproblem som inte är lika uppenbara, som exempelvis när en tand plötsligt blir missfärgad eller om man råkat ut för ett kraftigt slag mot tänderna.

8 Apr 2021