Dela upp kostnaden för en tandläkare

Uppfattningen om att kostnaden för en tandläkare är hög är något som sitter djupt rotad hos många svenskar.  Till viss del har man också rätt; det är de facto dyrare att besöka en tandläkare i Solna än vad det är att besöka en tandläkare i Krakow och sett till hur priserna ser ut i övriga Europa så ligger Sverige ganska högt.

Dock – och det här är viktigt att poängtera: det må vara en kostnad – men så himla dyrt är det inte. Vi kan ge ett exempel på detta och vi håller oss just till Solna och en tandläkare där. Du bor i Solna och du besöker regelbundet denne tandläkare och med regelbundet så menar vi här att det handlar om ett årligt besök där du genomför en kontroll och där du korrigerar de problem som kommit under åren. För detta betalar du allt som allt – och här höftar vi för att göra det lite enklare och tydligare  – 1200 kronor.

En summa som kanske känns jobbigt att betala direkt; men om du slår ut den över ett år så handlar det om en hundralapp i månaden och det är också så man måste se på priset som en tandläkare begär. Kort sagt; att det skulle vara dyrt är något som många fått om bakfoten och de flesta som säger det har istället tvingats – ofta på grund av slarv – betalat för problem som man kunde ha undvikit.

Undvik fällorna – se din tandläkare som en investering

För: vad händer om du ställer in ditt årliga besök hos en tandläkare i Solna? Jo, de mindre problemen i din mun kommer att växa och slutligen så kommer du att ha ett stort problem som måste ordnas – ett stort problem i form av exempelvis en rotfyllning och där kostnaden för ett sådant ingrepp är väldigt mycket högre. Att man säger att en tandläkare – oavsett om denne är verksam i Solna eller i Haparanda – är dyr är ofta frukten av att man slarvat, att man ställt in några besök och att det därigenom kommer en högre räkning som ett brev på posten.

Vi säger inte att en tandläkare är billig – 1200 kronor (som vi hade som exempel) är trots allt mycket pengar; men vi säger att man själv kan påverka priset och detta genom att inte skjuta upp besök, lägga kallelser i pappersåtervinningen och tro sig spara pengar genom detta. Nej, tänder läker inte av sig själva och korrekt skötsel i kombination med ett årligt besök på en tandläkarmottagning är det som i slutändan håller priset på en sund nivå.

26 Oct 2016