Det är du som har ansvaret för dina barns tänder

Rent juridiskt sorterar dina rättigheter och skyldigheter som förälder under familjerätten, och närmare bestämt i det lagavsnitt som benämns Föräldrabalken. Inom familjerätt ryms även områden som till exempel arvsrätt och lagar som rör äktenskap (äktenskapsbalken).

Många advokater och jurister i Stockholm kan familjerätt

Familjerätt är ett stort område inom juridiken, eftersom den berör människors liv på ett sätt som andra lagområden inte gör. Äktenskap, barn, arv - alla är de exempel på företeelser som de flesta av oss kommer i kontakt med under vår livstid. Man kan säga att familjerätt är lagarna om det vardagliga livet oss människor emellan.

Bara i Stockholm finns hundratals, kanske tusentals advokater som är specialiserade inom olika områden av familjerätt. Dagligen kommer ärenden inom familjerätt upp i Stockholms tingsrätter; vårdnadstvister, bodelningstvister, arvstvister.

En del av vårdnaden

Enligt föräldrabalken har du som är vårdnadshavare till ett barn en skyldighet att se till att de får en trygg uppväxt och en god uppfostran. Brister du i omsorg och omtanke om barnen, och misslyckas med att fatta bra beslut gällande barnet, riskerar du att bli av med vårdnaden om ditt barn. Ett exempel som ofta kommer upp när man talar om barn som misskötts av sina föräldrar är tandhälsan. Att hjälpa barnen och lära dem att ta hand om sina tänder är av oerhört stor vikt för deras allmänna hälsa. Alltför många föräldrar har en nonchalant attityd till tandhälsa, de är nöjda om barnen ”klarar tandborstningen” själva redan i fem-sexårsåldern och tänker sedan inte så mycket mer på det.

Dålig tandhälsa märks

Har föräldrarna missbruksproblem blir det väldigt snabbt tydligt på ett barns välmående. Skolpersonal och andra närstående märker snabbt att ett barn far illa, om inte av direkt misshandel så genom en försämrad hälsa, inte minst i munnen. Ett barn som ännu inte fyllt sju har inte möjlighet att själv ta ansvar för sin tandvård, de kanske borstar hjälpligt men det är inte tillräckligt. Finns ingen vuxen i närhetens som kan hjälpa och stödja kan det gå snabbt utför.

En dålig tandhälsa som barn sätter spår resten av livet. Det är inte sant att man inte behöver bry sig om mjölktänderna som en del föräldrar verkar tro. Tandköttet påverkas och de permanenta tänderna får en sämre grund. Barnet kommer lättare att drabbas av karies och tandlossning i vuxen ålder.

Hjälp ditt barn göra rätt

Som förälder måste man hjälpa och stödja barnet med tandborstningen långt upp i åldern. Man måste gå med barnet till tandläkaren och lyssna på de råd som ges där. Först när man är helt säker påa tt barnet klarar att rengöra sina tänder ordentligt kan man överlåta ansvaret till dem. Många tandläkare menar att man ska hjälpa barnet borsta tänderna tills de fyllt tolv år, längre om det behövs. Och ja, om barnet har svårigheter med att sköta sin tandhygien kanske man måste göra det, men det allra bästa är förstå om de själva kan förstå hur viktigt det är med friska tänder och själva går in för att lära sig sköta sin tandhälsa ordentligt så snart som möjligt.

För att ge dina barn bästa möjliga start i livet måste du lära dem att ta hand om sin egen hygien, inte minst munhygienen. Det är en lika viktig del i en god uppfostran som att tacka för maten och att visa hänsyn till andra människor. Ett barn som inte har en god tandhygien kommer att få problem att hand om sig själv i vuxen ålder. Att strunta i sitt barns hälsa är inte bara dumt, det kan även straffa sig genom att du blir av med vårdnaden om ditt barn.

27 Mar 2018