Förebyggande av skador

När man går till en tandläkare så åtgärdar de skador som man ådragit sig. Men för att förebygga en god tandvård och undvika skador finns det hjälp att få. Vem kan hjälpa till med tandhygienen?

Hål i tänderna är en tandskada som är ganska enkel att åtgärda och som sällan leder till något värre. Även om man får flera hål i samma tand eller tappar plomben, så är det bara att laga igen. Idag använder man sig dessutom av en ny fyllning som inte ska riskera att avge skadliga ämnen. Det som verkligen kan skada tänderna är konditionen på tandköttet och tändernas sidor. Inflammationer och tandsten kan med tiden orsaka tandlossning, eller göra att man måste dra ut tänder. Även om man sköter tandborstning och använder tandtråd så kan man ändå med tiden få tandsten. Men genom att gå och ta bort den så kan man bevara sina tänder i gott skick samt ett vitt och vacker leende. Därför är det viktigt att hålla koll själv. Fråga gärna tandläkaren vid de bokade besöken hur statusen på tandstenen ser ut. Det går även att ha fasta bokningar hos en tandhygienist så man slipper fundera över tandhälsan.

Sitter som berg

Det finns många faktorer som kan spela in när det gäller skapandet av tandsten. Förutom kosten så kan det även spela roll hur mycket saliv man har. Samt vilken sammansättning som finns i saliven. Man kan därför sköta både kost och tandvård perfekt men ändå slåss med tandsten. Första stadiet heter plack och är lite segt. Det är lättare att ta bort men har en tendens att vilja sätta sig mellan tänderna och nere vid tandköttet. När det fått hårdna kallar man det tandsten. Då är det så hårt att man behöver skrapa bort det med speciella verktyg inom tandhälsans regi.

Leder till tandlossning

Den plats där man har svårast att få bort placken är vid tandköttet. Det är även där som den också gör mest skada. Genom sin hårda yta och ökande volym skapas inflammation i tandköttet. Det leder till att fickor öppnar sig runt tanden. Till slut blir fickorna så djupa att tanden inte längre har samma stabilitet och därför lossnar. Men genom att ta bort tandstenen och sköta sin tandhygien lite extra noga, kan man vända den trenden. Även om fickorna är djupa så kan man arbeta sig uppåt tills de är friska och som de ska igen. Läs mer om tandhygienist på denna hemsida: https://www.tandhygienistsolna.se/

24 Aug 2020