Hur ofta måste jag gå till Invisalign-tandläkaren när behandlingen har börjat?

Med den ”osynliga” tandställningen Invisalign regleras tänderna effektivt. Men hur ofta man måste gå till Invisalign-tandläkaren när behandlingen har börjat?    

Invisalign är ett nytt och effektivt sätt för tandreglering. Det är både uppskattat utifrån att det knappt syns att reglering pågår samt att resultat ges relativt enkelt. 

Reglering varannan vecka

Det är flera punkter som gör Invisalign unikt i förhållande till tidigare tandreglering. För det första är det att det knappt syns att reglering pågår. Istället för metallskenor så används genomskinliga plastskenor som byts ut allt eftersom tänderna regleras. Genom att dessa justeras efter hur regleringen har skett kommer tänderna tidvis förflyttas till rätt riktning. 

Nya leendet kan vara klart på tre månader

Skenorna flyttar alltså tänderna lite i taget vilket gör att man sakta men säkert skapar det önskade resultatet. Beroende på hur fort man kan byta till nästa skena kan resultatet nås efter olika lång tid. 

Om Invisalign-skenor kan bytas varje vecka kan behandlingstiden förkortas med 50 % och det ”nya leendet” kan vara klart på 3 månader. Men det är en tandläkare som måste avgöra hur snabbt bytet kan ske och hur länge de olika skenorna därmed ska bäras. Det kan vara betydligt längre. Allt efter de personliga förutsättningarna. 

Processen – Från första tandläkarbesöket till sista

  • Första tandläkarbesöket

En Invisalign-tandläkare undersöker tänderna och avgör om behandlingsformen är lämplig. Det sker genom att man tar foton, röntgar och gör avtryck. Det är allt detta som sedan ligger till grund för den plan som skapas för tandregleringen. 

  • Skenorna utformas

Skenorna beställs sedan av tandläkaren och kommer bli levererad till dem. Vid leverans är det ett set med ett flertal skenor. Dessa är utmärkta i vilken ordning de ska användas. Du som kund får med dig dessa hem och ska byter enligt instruktioner, mellan 1 - 2 veckor mellan varje skena. 

  • Återkontroller

Efter 6 – 8 veckor sker första återkontrollen hos tandläkaren. Nu ges nya skenor. Detta pågår i ett par månader till tänderna är helt reglerade. 

Kostnaden påverkas av antalet tillfällen 

Invisalign anger på sin hemsida att behandlingsformen kostar mellan 45 000 kr och 75 000 kr vid behandling av en vuxen. Priset är bland annat beroende på hur många gånger man behöver komma tillbaka till invisalign-tandläkaren under processen. Det som avgör priset är:

  • Komplexiteten i arbetet
  • Hur många gånger besök sker hos tandläkare
  • Tandläkarens prisnivå

Kan täckas av försäkring 

Flera sjukförsäkringar och tandvårdsförsäkringar innefattar tandreglerande åtgärder. Det ska då ske utifrån att en läkare ansett att reglering behöver ske.  Det kan inte ersätta vid estetiska åtgärder. Var därför noga med att få ett intyg från tandläkaren och godkänt från försäkringsbolaget innan behandling påbörjas.

21 Dec 2019