Vanliga frågor om tandläkare i Stockholm

Då det gäller tandvård och munhälsa så har vi i Sverige alltid haft ett väldigt bra system för detta. Ett system som innebär att samtliga medborgare har rätt till fri tandvård – oavsett status på tänderna eller eventuella problem – fram till dess att man bli myndig och alltså fyller 18. Det här har varit en av de avgörande frågorna gällande vår folkhälsa då just munnen spelar en stor roll i hur sjukdomar slår rot och där cancer är den allra värsta. Fri tandvård fram till 18-års ålder är således en väldigt positiv aspekt om man ser till att bo i Sverige – men vad händer sedan?

Dentala problem kan trots allt uppkomma även efter det att man blivit myndig i lagens ögon och det är här som många pekar på stora brister i vårt svenska system och den stora akilleshälen i denna fråga handlar om priset. Kort sagt; många anser att det är för dyrt att besöka en tandläkare och man avstår av den anledningen från att göra detta årliga besök. Ett val – som vi nämnde ovan – kan få fruktansvärda konsekvenser i form av sjukdomar.

Men; är det verkligen för dyrt och kan det finnas sätt som gör ett tandläkarbesök lite billigare? Det finns väldigt många frågor om tandläkare och av den anledningen tänkte vi rada upp några av de vanligaste och ge svar på dessa. För enkelhetens skull så säger vi att staden är Stockholm då man där som boende har störst urval av verksamma tandläkare.

Är en tandläkare i Stockholm dyrare?

Nej, det är i många fall precis tvärtom och detta kan man direkt härleda till att det finns så många mottagningar i staden – något som leder till att priserna är väldigt varierande. Man kan således hitta väldigt dyra tandläkare såväl som väldigt billiga sådana i Stockholm.

Hur hittar jag en billig tandläkare?

Undersök noggrant innan och här kan du med fördel använda dig av internet som verktyg. Tipset är också att du verkligen besöker mottagningarna som du hittat; internet ger en bra bild av priset – men hur lokalerna ser ut vilket förtroende personaler ger är något som du själv måste komma underfund med.

Är jag bunden till en stadsdel?

Nej. Även om du skulle bo i Årsta så är valet dig fritt att besöka en tandläkare i centrala Stockholm och vice versa.

Kan jag spara pengar?

Ja, förutom att hitta en billigare tandläkare så kan du även genom att förebygga spara mycket pengar. Det vill säga – gör ett årlig besök och undersökning där du kanske tar bort tandsten och karies. Se till att använda tandtråd, munvatten och investera i en riktig eltandborste. Det som man ska komma ihåg gällande en tandläkare är att det är de besök som du inte behöver göra som sparar dig pengar.

Även om du hittar en billig mottagning i Stockholm så kommer det inte att spela någon roll om du behöver gå dit och genomföra flera behandlingar varje år, eller hur? Eget ansvar och skötsel av sina tänder är alltid den bästa investeringen.

18 May 2017